top of page

Gretė Ginaitytė

Gretė Ginaitytė – artist, scenographer, lecturer of arts; participant and author of different international and personal exhibitions, projects.

 

I present two cycles of drawings. The first cycle consists of collage drawings based on the story “The Old Woman” by absurdist Daniil Charms. The second cycle is called “Melancholia”, which is based on reflections of discrete visual stories. Each work in itself has its own story and it does not matter if a drawing is based on particular dramaturgy or not. The drawings reveal philosophical point of view, dressed in theatrical, mystical, sometimes surreal atmosphere. Through the drawing I go deep into the character and his psychological portrait. In this way drawings become as permanent visual analysis of existence.

Tiksintis laikas / Ticking Clock

Tiksintis laikas / Ticking Clock

Ticking Man / Tiksintis žmogus

Ticking Man / Tiksintis žmogus

Neighbours / Kaimynai

Neighbours / Kaimynai

Full Moon / Pilnatis

Full Moon / Pilnatis

Moonlight / Mėnesiena

Moonlight / Mėnesiena

Cloudy / Debesuota

Cloudy / Debesuota

Bat Female / Šikšnosparnė

Bat Female / Šikšnosparnė

Three Gods / Trys dievai

Three Gods / Trys dievai

Three Gods 2 / Trys dievai 2

Three Gods 2 / Trys dievai 2

Gretė Ginaitytė – dailininkė, scenografė, meno dėstytoja; įvairių tarptautinių ir personalinių parodų, projektų dalyvė bei autorė.

 

Pateikiu du piešinių ciklus. Pirmąjį ciklą sudaro koliažo principu atlikti piešiniai pagal absurdo autoriaus  Daniil Charms‘o  apysaką „Senė“. Antrasis piešinių ciklas vadinasi „Melancholija“, jį sudaro pavienių vizualinių istorijų atspindžiai. Kiekvienas darbas, ar jis būtų paremtas konkrečiu kūriniu ar ne, savyje gvildena tam tikrą istoriją, atsiskleidžiančią per vizualinius simbolius, metaforas.  Darbuose atsispindi filosofinė pasaulėjauta, įvilkta į teatralinę, mistišką, kartais siurrealistinę atmosferą.  Per piešinį gilinamasi į personažo charakteristiką, jo psichologinį portretą. Tokiu būdu piešiniai tampa tarsi nuolatinė vizualinė egzistencijos analizė.

bottom of page